නිසල සුවය සහ සසල සුවය

අපි කාගෙත් උවමනාව, උත්සාහය කැමැත්ත වෙන්න සුව විඳීම. මිහිර විඳීම, රස විඳීම කියන වචන වලින් අදහස් වෙන්නෙත් ඒකමයි. එහම උනත්, රස විඳීම, මිහිර විඳීම කියන වචන වලින් සමහරවිට අදහස් කරන්නෙ ඇස කණ වැනි ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ලබන සංවේදනයට, සහ සුවය කියන්නෙ මනසින් විඳින අවස්ථාවකට. පංච...

තුරුණුවියට (03) විවාහය සඳහා ගැලපෙන චරිතය

ආශ්වාදය හඳුනාගැනීම කියන්නෙ, තැත් වැරදුම් ක්‍රමයට කරන දෙයක්. ඒ කිව්වෙ ‘ට්‍රයල් ඇන්ඩ් එරර්’ ක්‍රමය. ආශ්වාදය විඳින්නෙ හිතින් උනාට ආශ්වාදය සකස් කරන්නෙ ශරීරයෙන්. අපේ මොළය තුළ තියෙනව ‘රිවෝඩ් සර්කිට්’ කියල කලාපයක්. ඒ කලාපය සංවේදී උනාම...

තුරුණුවියට (02) ආශ්වාදය

අපි තරුණ විය ලෙස යෝජනා කරන්නෙ ශරීරයේ ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිය පහ සම්පූර්ණ වුනු අවස්ථාව.  තමන්ගෙ දරුවො ළදරු කාලෙ ඉඳලම එයාල කැමති කෑම ලබල දෙන්න  දෙමව්පියො වෙහෙසෙනව. ආච්චිල සීයල, නැන්දල මාමල, බාප්පල පුංචිල මේ කවුරුත් දිව පිනවන්න කියල දෙනව, උදව් කරනව. මිහිරි ගීත අහන්න,...

තුරුණු වියට (01) පංච ඉන්ද්‍රිය වටහා ගැනීම

කෙනෙකුගෙ තරුණවිය කියන්නෙ තමන් ස්වාධීන වෙන්න උත්සාහ කරණ කාලය. අපේ රටේ වර්තමාන කාලෙදි නම් වයස විසි ගණන් කියන්නෙ තමන්ගෙ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් කරගෙන රැකියාවක් සොයන කාලෙ. තමන් ස්වාධීන වෙන්න හිතන නිසා, තමන් විහින් ප්‍රශ්න සොයාගෙන යන කාලෙ. තමන්ටම කියල විශේශ ප්‍රශ්නයක්...

මැදිවියට පත් ඔබ

මැදිවිය ලෙසට අපි යෝජනා කර සිටින්නේ අවුරුදු 40ත් 50ත් අතර වයස කාණ්ඩයටය.  මෙම වයස් කාණ්ඩයට අයත් වන වැඩි පිරිස විවාහ වී දරුවන් ද ලබා සිටින අතර දරුවන්ද පාසැල් වියේ පසුවනු දැකියහැක. මෙවැනි වයසකට එළඹෙන විට තමාගේ වෘත්තිය ස්ථාවර ලෙස හඳුනාගෙන සිටින අතර වෘත්තිය ක්ෂේත්‍රයේ...